Thông báo

Xin chào các đồng chí!

Hiện tại, khoa Ngoại ngữ đang thử nghiệm trang web để lưu trữ, thể hiện các nội dung, công việc chung của đơn vị, phục vụ cho việc tra cứu và cập nhật thông tin đơn vị.

Mọi phản hồi xin gửi về mail nội bộ hoặc điện thoại cho lãnh đạo cấp khoa, cấp tổ.

Xin cảm ơn các  đồng chí!

TOP